Заседания

Заседание от дата 02.10.2016 от 23:15 часа.

Заседание от дата 30.09.2016 от 10:30 часа.

Календар

Решения

  • № 467 / 20.12.2017

    относно: Вземане на решение за обяваване предсрочно прекратяване пълномощията на Стойчо Стоянов Стоев – кмет на с. Криво поле в община Хасково

  • № 466 / 04.07.2017

    относно: Вземане на решение по заявление с вх.№ 369/03.07.2017 г. от Татяна Тенева Георгиева за прекратяване правомощията й като кмет на кметство

  • № 465 / 17.05.2017

    относно: Вземане на решение по заявление с вх.№367/09.05.2017г. от Иво Тодев Конгалов за прекратяване правомощията му като общински съветник

всички решения