03.04.2019

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия-гр. Хасково е насрочено за 03.04.2019г. от 17:30часа

06.03.2019

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия-гр. Хасково е насрочено за 06.03.2019г. от 17:30часа

29.05.2018

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия-гр. Хасково е насрочено за 29.05.2018г. от 10:30часа

29.05.2018

Съобщение

О Б Щ И Н С К А     И З Б И Р А Т Е Л Н А      К О М И С И Я

Г Р А Д     Х А С К О В О

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ХАСКОВО УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ, ЧЕ ОТ 29.05.2018 Г. СЕДАЛИЩЕТО НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ХАСКОВО Е ПЛ. ОБЩИНСКИ №1, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ХАСКОВО, ЕТАЖ ІІІ, СТАЯ 316.

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА – 038 603450

18.05.2018

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия-гр. Хасково е насрочено за 18.05.2018г. от 17:00часа

17.05.2018

Съобщение

Обучение на СИК

 

Във връзка с произвеждането на частични местни избори за кмет на кметство Криво поле на 20 май 2018 г., ОИК - Хасково уведомява, че на 19.05.2018 г. (събота) от 13,00 часа в град Хасково, ул.Цар Освободител № 2, „Бизнесцентър“ 2 ,етаж втори ще се проведе обучение за ръководството и членовете на секционната избирателна комисия.

 

15.05.2018

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия-гр. Хасково е насрочено за 15.05.2018г. от 17:00часа

05.05.2018

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - гр. Хасково е насрочено за 05.05.2018г. от 12.00 часа

24.04.2018

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - гр. Хасково е насрочено за 24.04.2018г. от 17.30 часа

20.04.2018

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - гр. Хасково е насрочено за 20.04.2018г. от 17.00 часа

20.04.2018

Съобщение

ОИК - Хасково уведомява заинтересованите, че приема предложения за регистрация на кандидати за кмет на кметство Криво поле до 24.04.2018 г. от 09,00 часа до 17,00 часа 

19.04.2018

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - гр. Хасково е насрочено за 19.04.2018г. от 17.30 часа

17.04.2018

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - гр. Хасково е насрочено за 17.04.2018г. от 17.30 часа

16.04.2018

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - гр. Хасково е насрочено за 16.04.2018г. от 17.30 часа

13.04.2018

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - гр. Хасково е насрочено за 13.04.2018г. от 16.15 часа

още съобщения

Календар

Решения

  • № 488-МИ / 25.04.2019

    относно: Вземане на решение по писмо от председателя на Общинския съвет Хасково с вх.№395/25.04.2019г., относно предсрочното прекратяване пълномощията на общински съветник поради обявяването му за избран за народен представител.

  • № 487-МИ / 03.04.2019

    относно: Вземане на решение по писмо с вх.№394/03.04.2019г., относно изпратен Протокол №44/29.03.2019 г. от заседание на Общински съвет - Хасково

  • № 486-МИ / 06.03.2019

    относно: Разглеждане на заявление с вх.№393/06.03.2019г., от Хакиф Ибрям Хабил за прекратяване на правомощията му като общински съветник

всички решения