Общинска избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 204-МИ
Хасково, 25.10.2019

ОТНОСНО: Приемане на списък на упълномощени представители на ПП „ДПС“ за изборите за общински съветници и за кметове в Община Хасково на 27.10.2019 г.

Постъпил е списък на 75 броя упълномощените представители на ПП „ДПС“ с вх.№184/25.10.2019 г. за изборите за общински съветници и за кметове в Община Хасково на 27.10.2019 г.

След въвеждане на данните на предложените лица и проверка в системата на Информационно обслужване бяха потвърдени 75 от тях.

 

 

Предвид изложеното, на основание  чл. 87, ал.1, т. 1 във връзка с чл.124 ал.4  от Изборния кодекс,  Общинската избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 1. ПРИЕМА 75 упълномощени представители на кандидатска листа за изборите за общински съветници и за кметове в Община Хасково на 27.10.2019г. от ПП „ДПС“, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя (броят на представителите  не може да надвишава броя на секциите)

ЕГН/ЛН на представителя на партия
75

№ и дата на пълномощно

1

Несрин Смаилова Алиева

**********

***********

2

Белки Мустафа Юнуз

**********

***********

3

Селятин Хайрула Али

**********

***********

4

Север Мехмед Якуб

**********

***********

5

Езер Халибрям Емин

**********

***********

6

Асен Зарков Димитров

**********

***********

7

Сеферие Юзеир Осман

**********

***********

8

Антон Николов Атанасов

**********

***********

9

Ангел Петров Ангелов

**********

***********

10

Катя Василева Генкова

**********

***********

11

Садула Муксин Рагъб

**********

***********

12

Мирем Юсеинова Юмер

**********

***********

13

Хасан Иляз Хасан

**********

***********

14

Вера Ангелова Младенова

**********

***********

15

Еркан Кемил Руфад

**********

***********

16

Ваджуп Кадир Яшар

**********

***********

17

Ахмед Джелил Ахмед

**********

***********

18

Емил Емилов Кирилов

**********

***********

19

Шермин Орхан Мурад

**********

***********

20

Мюмюн Сали Сюлейман

**********

***********

21

Илмаз Фарис Мюмюн

**********

***********

22

Аксел Орхан Мурад

**********

***********

23

Тезджан Неджатин Али - Якуб

**********

***********

24

Несрин Салим Тефик

**********

***********

25

Левен Христов Филев

**********

***********

26

Неджахтин Мустафа Сеидахмед

**********

***********

27

Есмерай Джемал Мюмюн

**********

***********

28

Волкан Ерхан Тасим

**********

***********

29

Али Осман Сербест

**********

***********

30

Рамадан Рамадан Тасим

**********

***********

31

Хасан Сали Али

**********

***********

32

Джем Рушен Сюлейман

**********

***********

33

Гюрай Юсеин Мюмюн

**********

***********

34

Халибрям Тасим Кязим

**********

***********

35

Хамид Юсуф Ибрям

**********

***********

36

Юсни Мустафа Ахмед

**********

***********

37

Мерлин Красимирова Тодорова

**********

***********

38

Севдие Рамадан Мюмюн

**********

***********

39

Яшар Юсеин Яшар

**********

***********

40

Бейсим Тахир Халил

**********

***********

41

Кадир Сафет Кадир

**********

***********

42

Акиф Джелил Акиф

**********

***********

43

Фаик Латиф Юмер

**********

***********

44

Денис Мюмюн Челек

**********

***********

45

Шукри Иляз Шукри

**********

***********

46

Евгени Боянов Христов

**********

***********

47

Ирфан Джелил Юзер

**********

***********

48

Хакиф Ибрям Хабил

**********

***********

49

Реджеб Халил Реджеб

**********

***********

50

Хабил Ибрям Хабил

**********

***********

51

Гюрай Селяни Салим

**********

***********

52

Гюнай Адем Юсуф

**********

***********

53

Ахмед Сюлейман Мехмед

**********

***********

54

Бахтенур Бехчет Джевджет

**********

***********

55

Ахмед Мехмедали Ахмед

**********

***********

56

Анифе Хашим Павлова

**********

***********

57

Евгени Йорданов Ангелов

**********

***********

58

Айдун Илми Сабри

**********

***********

59

Ерджан Сабри Ружди

**********

***********

60

Мустафа Насие Мехмед

**********

***********

61

Юлий Огнянов Шекеров

**********

***********

62

Огнян Юлийев Шекеров

**********

***********

63

Андон Христов Райчев

**********

***********

64

Шенол Юсеинов Яшаров

**********

***********

65

Братан Юлиев Шекеров

**********

***********

66

Николай Сергеев Василев

**********

***********

67

Руфат Малинов Николов

**********

***********

68

Димитър Бистров Асенов

**********

***********

69

Емине Хасан Ферад

**********

***********

70

Камен Асенов Иванов

**********

***********

71

Алейдин Фейзула Али

**********

***********

72

Сунай Нешид Фариз

**********

***********

73

Салим Ергюн Салим

**********

***********

74

Себахтин Ергюн Салим

**********

***********

75

Станислава Георгиева Георгиева

**********

***********

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Пламен Стефанов Лечев

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 25.10.2019 в 17:43 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 281-МИ / 18.02.2020

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

 • № 280-МИ / 02.12.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

 • № 279-МИ / 29.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения