Общинска избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 217-МИ
Хасково, 26.10.2019

ОТНОСНО: Приемане на списък на упълномощени представители на ПП „ГЕРБ“ за изборите за общински съветници и за кметове в Община Хасково на 27.10.2019 г.

Постъпил е списък на 148 броя упълномощени представители на ПП „ГЕРБ“  с вх.№200/26.10.2019 г. за изборите за общински съветници и за кметове в Община Хасково на 27.10.2019 г.

След въвеждане на данните на предложените лица и проверка в системата на Информационно обслужване бяха потвърдени 148 от тях.

 

Предвид изложеното, на основание  чл. 87, ал.1, т. 1 във връзка с чл.124 ал.4  от Изборния кодекс,  Общинската избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

ПРИЕМА 148 упълномощени представители на кандидатска листа за изборите за общински съветници и за кметове в Община Хасково на 27.10.2019г. от ПП „ГЕРБ“, както следва:

 

1

Александра Стефанова Вълкова

.......................

.......................

2

Али Сали Исмаил

.......................

.......................

3

Ангел Атанасов Беров

.......................

.......................

4

Ангел Христов Костадинов

.......................

.......................

5

Атанас Иванов Георгиев

.......................

.......................

6

Валентина Дякова Пилева

.......................

.......................

7

Ваня Василева Стоянова

.......................

.......................

8

Велизар Гичев Йорданов

.......................

.......................

9

Веселина Миткова Кепенеклиева

.......................

.......................

10

Галина Монева Тонева

.......................

.......................

11

Георги Деянов Ванчев

.......................

.......................

12

Даниел Руменов Гаргов

.......................

.......................

13

Даниел Тодоров Колев

.......................

.......................

14

Денис Стоянов Андреев

.......................

.......................

15

Димитър Георгиев Ангелчев

.......................

.......................

16

Димитър Сталев Петров

.......................

.......................

17

Димка Недялкова Сариева

.......................

.......................

18

Добромир Димитров Тодоров

.......................

.......................

19

Захари Любенов Чонев

.......................

.......................

20

Златка Евтимова Чимева

.......................

.......................

21

Иван Тончев Добрев

.......................

.......................

22

Ина Христова Атанасова

.......................

.......................

23

Йорданка Марчева Андреева

.......................

.......................

24

Костадин Колев Ангов

.......................

.......................

25

Мария Иванова Тончева

.......................

.......................

26

Милена Недялкова Добрева

.......................

.......................

27

Николай Йорданов Николов

.......................

.......................

28

Николай Митев Митев

.......................

.......................

29

Николай Петров Миндалов

.......................

.......................

30

Петър Иванов Ангелов

.......................

.......................

31

Петя Тенева Гегова

.......................

.......................

32

Пламен Вълков Георгиев

.......................

.......................

33

Пламен Петков Алексиев

.......................

.......................

34

Радко Георгиев Георгиев

.......................

.......................

35

Радослава Елкова Георгиева

.......................

.......................

36

Радостина Пенева Георгиева

.......................

.......................

37

Росен Георгиев Николаев

.......................

.......................

38

Росица Петрова Николова

.......................

.......................

39

Росица Севова Маринова

.......................

.......................

40

Росица Янчева Славова

.......................

.......................

41

Руси Димитров Петров

.......................

.......................

42

Сашо Емилов Ясенов

.......................

.......................

43

Симеон Константинов Христов

.......................

.......................

44

Спас Кирилов Чимев

.......................

.......................

45

Стефан Димитров Григоров

.......................

.......................

46

Христо Тодоров Иванов

.......................

.......................

47

Хюсеин Ахмед Халим

.......................

.......................

48

Недялка Христова Михайлова

.......................

.......................

49

Донка Славова Георгиева

.......................

.......................

50

Даниел Петев Дечев

.......................

.......................

51

Петя Любенова Димитрова

.......................

.......................

52

Снежанка Крумова Симеонова

.......................

.......................

53

Златко Николов Петров

.......................

.......................

54

Гергана Ангелова Георгиева

.......................

.......................

55

Милен Иванов Георгиев

.......................

.......................

56

Елена Ангелова Николова

.......................

.......................

57

Момчил Грозданов Даскалов

.......................

.......................

58

Ирина Михайлова Димчева

.......................

.......................

59

Благовеста Александрова Серафимова

.......................

.......................

60

Даниел Делчев Славов

.......................

.......................

61

Снежа Петрова Илиева

.......................

.......................

62

Илияна Петрова Илиева

.......................

.......................

63

Даниела Петрова Ангелова

.......................

.......................

64

Зина Любенова Йорданова

.......................

.......................

65

Димка Тенчева Войникова

.......................

.......................

66

Митра Стоянова Йорданова

.......................

.......................

67

Янка Димитрова Димитрова

.......................

.......................

68

Донка Желева Янкова

.......................

.......................

69

Минка Йорданова Хаджиева

.......................

.......................

70

Марина Искренова Хаджиева

.......................

.......................

71

Милена Руменова Койнарчева

.......................

.......................

72

Красимира Лозева Манолова

.......................

.......................

73

Ина Димитрова Мартинова

.......................

.......................

74

Илияна Христова Григорова

.......................

.......................

75

Янко Панайотов Панайотов

.......................

.......................

76

Иванка Русева Тодорова

.......................

.......................

77

Ива Пламенова Пашинова

.......................

.......................

78

Недялко Руменов Талев

.......................

.......................

79

Марияна Георгиева Костова

.......................

.......................

80

Динко Владимиров Ангелов

.......................

.......................

81

Любен Пламенов Тошевски

.......................

.......................

82

Евгений Димитров Иванов

.......................

.......................

83

Петя Русева Калайджиева

.......................

.......................

84

Петя Георгиева Георгиева

.......................

.......................

85

Динко Росенов Илиев

.......................

.......................

86

Демир Божидаров Демирев

.......................

.......................

87

Милена Миткова Петкова

.......................

.......................

88

Диана Здравкова Петкова

.......................

.......................

89

Саша Йорданова Димитрова

.......................

.......................

90

Маргарита Вълчева Димитрова

.......................

.......................

91

Десислава Иванова Делчева

.......................

.......................

92

Гелка Николова Станкова

.......................

.......................

93

Атанас Велков Атанасов

.......................

.......................

94

Дойчо Кирчев Дойчев

.......................

.......................

95

Весела Таскова Димитрова

.......................

.......................

96

Цветана Янчева Желязкова

.......................

.......................

97

Митко Маринов Арнаудов

.......................

.......................

98

Минка Тонева Пенева

.......................

.......................

99

Галина Янкова Янкова

.......................

.......................

100

Румен Василев Делински

.......................

.......................

101

Аделина Митева Грозева

.......................

.......................

102

Росен Борисов Колев

.......................

.......................

103

Данаил Костадинов Атанасов

.......................

.......................

104

Георги Георгиев Николов

.......................

.......................

105

Анета Георгиева Митева

.......................

.......................

106

Кристина Емилова Текнефезова

.......................

.......................

107

Милен Ангов Божинов

.......................

.......................

108

Тодор Василев Кирков

.......................

.......................

109

Вероника Русева Димитрова

.......................

.......................

110

Антон Петров Стоянов

.......................

.......................

111

Галина Стоянова Карагьозова

.......................

.......................

112

Мата Василева Стайкова

.......................

.......................

113

Деян Митков Русев

.......................

.......................

114

Костадин Атанасов Мингишев

.......................

.......................

115

Недялка Грозева Колева

.......................

.......................

116

Мария Кирчева Щерева

.......................

.......................

117

Боян Георгиев Арнаудов

.......................

.......................

118

Веселина Панчева Паскова

.......................

.......................

119

Борислав Митков Желев

.......................

.......................

120

Величко Пантелеев Христов

.......................

.......................

121

Мария Христова Атанасова

.......................

.......................

122

Злати Русев Гочев

.......................

.......................

123

Димитър Петров Димитров

.......................

.......................

124

Виктор Степанович Пасков

.......................

.......................

125

Станко Димитров Маджаров

.......................

.......................

126

Канчо Стайков Колев

.......................

.......................

127

Христина Василева Георгиева

.......................

.......................

128

Димитър Гогов Караиванов

.......................

.......................

129

Стойчо Кирев Деликирев

.......................

.......................

130

Мариета Антонова Тонева

.......................

.......................

131

Добринка Митева Георгиева

.......................

.......................

132

Тонка Христова Първанова

.......................

.......................

133

Лъчезар Цветанов Петров

.......................

.......................

134

Златка Димитрова Петрова

.......................

.......................

135

Сурента Норайр Димитрова

.......................

.......................

136

Садък Шабан Хабил

.......................

.......................

137

Недислав Йовчев Димитров

.......................

.......................

138

Нора Йовчева Димитрова

.......................

.......................

139

Ясен Петков Калайджиев

.......................

.......................

140

Росен Сталев Русинов

.......................

.......................

141

Тонка Гочева Апостолова

.......................

.......................

142

Елена Костова Славилова

.......................

.......................

143

Мирослав Делчев Делчев

.......................

.......................

144

Златомира Михаилова Делчева

.......................

.......................

145

Жечо Станчев Жеков

.......................

.......................

146

Катерина Каменова Иванова

.......................

.......................

147

Иванка Райчева Рашкова

.......................

.......................

148

Янка Русева Христова

.......................

.......................

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Пламен Стефанов Лечев

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 26.10.2019 в 18:37 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 281-МИ / 18.02.2020

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

 • № 280-МИ / 02.12.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

 • № 279-МИ / 29.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения