Общинска избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 267-МИ
Хасково, 02.11.2019

ОТНОСНО: Приемане на списък на упълномощени представители на НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРЕ“ за изборите за кметове в Община Хасково на 03.11.2019 г.

Постъпил е списък на 1 брой упълномощен представител на НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРЕ“ с вх.№232/02.11.2019 г. за изборите за кметове на кметства  в Община Хасково на 03.11.2019 г.

След въвеждане на данните на предложеното лице и проверка в системата на Информационно обслужване беше потвърден 1бр.

 

В тази връзка и на основание чл.124, ал. 4 от ИК предлагам да приемем предложения упълномощен представител НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРЕ“, съгласно приложения списък

Предвид изложеното, на основание  чл. 87, ал.1, т. 1 във връзка с чл.124 ал.4  от Изборния кодекс,  Общинската избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. ПРИЕМА 1бр упълномощен представител на кандидатска листа за изборите за кметове в Община Хасково на 03.11.2019г. от НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРЕ“, както следва:

№по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя

ЕГН/ЛН на ппредставители

№ на пълномощно

1

РУМЯНА ВЪЛКОВА НЕДЯЛКОВА

....................

...........................

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Пламен Стефанов Лечев

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 02.11.2019 в 14:16 часа

Календар

Решения

  • № 281-МИ / 18.02.2020

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

  • № 280-МИ / 02.12.2019

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

  • № 279-МИ / 29.11.2019

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения