Общинска избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 268-МИ
Хасково, 03.11.2019

ОТНОСНО: Сигнал с вх. № 9/03.11.2019 г., 10:00 ч нарушения на ИК на територията на с. Брягово.

Постъпил е Сигнал с вх. № 9/03.11.2019 г., 10:00 ч. от упълномощен представител на  кандидатска листа за кмет на кметство с. Брягово.  В сигнала се твърди, че на спирката пред кметството стои бащата на кандидата за кмет Марко Марков, който заплашва стоящите наблизо лица. При извършена проверка на място се установи, че спирката не се намира пред помещението, в което се  помещава СИК № 124, както и не се установи на място наличие на лица, които са били заплашвани или са били свидетели на такива действия.

Предвид изложеното и на основание  чл. 87, ал.1, т.22 от ИК, Общинската избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ постъпилия сигнал  с вх. № 9/03.11..2019 г., 10:00 като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

Решението на ОИК – Хасково е постановено на 03.11.2019 г. в 11:00 ч.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Пламен Стефанов Лечев

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 03.11.2019 в 11:55 часа

Календар

Решения

  • № 281-МИ / 18.02.2020

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

  • № 280-МИ / 02.12.2019

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

  • № 279-МИ / 29.11.2019

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения