Общинска избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 276-МИ
Хасково, 11.11.2019

ОТНОСНО: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

 

 

 Въз основа на подадено заявление от Динко Петров Тенев с  вх.№ 245/11.11.2019г. и на основание чл. 87, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс, чл.30 ал.4 т.3, чл.30 ал.7 от ЗМСМА и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, ОИК-Хасково

РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Динко Петров Тенев, ЕГН: ***********, обявен за избран за общински съветник от листата на ПП “ГЕРБ“  с решение № 233-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК-Хасково.

ОБЕЗСИЛВА издаденото на Динко Петров Тенев ЕГН: ******** удостоверение за избран общински съветник.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия от листата ПП “ГЕРБ“ Мирослав Радичев Войников , ЕГН: **********

 Издава удостоверение на избрания за общински съветници.

  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-Хасково  в 7-дневен срок от обявяването му съгласно чл.459 от ИК.

Председател: Пламен Стефанов Лечев

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 11.11.2019 в 16:33 часа

Календар

Решения

  • № 281-МИ / 18.02.2020

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

  • № 280-МИ / 02.12.2019

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

  • № 279-МИ / 29.11.2019

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения