Общинска избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 57-МИ
Хасково, 15.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за кмет на Община Хасково.

Постъпило е заявление с вх. № 40/15.09.2019г. в 12:47 часа за регистрация (Приложение №44-МИ) на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, представлявана от Атанас Петров Атанасов чрез Антони Стефанов Пашов и Пламен Иванов Даракчиев  в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за кмет на Община Хасково.

Към заявлението са приложени изискуемите документи съгласно чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно:

 

 1. Пълномощно от представляващия.
 2. Удостоверение за регистрация на коалиция № 1/05.09.2019г.
 3. Решение № 1003-МИ от 09.09.2019г. и Решение №965-МИ от 05.09.2019г.
 4. Споразумение за образуване на коалиция.

В заявлението е посочено пълното наименование на партията, което ще бъде изписано в бюлетината и адрес, телефон и лице за контакт.

Налице са изискванията на чл. 147, ал. 6 от ИК и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

            На основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.12 от ИК във връзка с Решение № 936-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК, ОИК Хасково

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за кмет на Община Хасково.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Пламен Стефанов Лечев

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 15.09.2019 в 17:51 часа

Календар

Решения

 • № 281-МИ / 18.02.2020

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

 • № 280-МИ / 02.12.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

 • № 279-МИ / 29.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения