Общинска избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 59-МИ
Хасково, 15.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за кмет на кметства на Община Хасково.

Постъпило е заявление с вх. № 42/15.09.2019г. в 12:57 часа за регистрация (Приложение №44-МИ) на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, представлявана от Атанас Петров Атанасов чрез Антони Стефанов Пашов и Пламен Иванов Даракчиев  в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за кмет на кметства на Община Хасково, както следва: с.Брягово, с.Войводово. с.Въгларово, с.Гарваново, с.Големанци, с.Гълъбец, с.Динево, Долно Големанци, с.Елена, с.Зорница, с.Клокотница, с.Книжовник, с.Козлец, с.Конуш, с.Корен, с.Криво поле, с.Малево, с.Мандра, с.Маслиново, с.Нова Надежда, с.Орлово, с.Стамболийски, с.Текето, с.Тракиец, с.Узунджово, с.Широка поляна.

Към заявлението са приложени изискуемите документи съгласно чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно:

 1. Пълномощно от представляващия.
 2. Удостоверение за регистрация на коалиция № 1/05.09.2019г.
 3. Решение № 1003-МИ от 09.09.2019г. и Решение №965-МИ от 05.09.2019г.
 4. Споразумение за образуване на коалиция.

В заявлението е посочено пълното наименование на партията, което ще бъде изписано в бюлетината и адрес, телефон и лице за контакт.

Налице са изискванията на чл. 147, ал. 6 от ИК и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

            На основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.12 от ИК във връзка с Решение № 936-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК, ОИК Хасково

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за кмет на кметства на Община Хасково.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Пламен Стефанов Лечев

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 15.09.2019 в 17:52 часа

Календар

Решения

 • № 281-МИ / 18.02.2020

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

 • № 280-МИ / 02.12.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

 • № 279-МИ / 29.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения