24.02.2023

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 27.02.2023г. от 17:00ч.

14.02.2023

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 15.02.2023г. от 17:00ч.

11.01.2023

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 13.01.2023г. от 17:00ч.

16.11.2021

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 18.11.2021г. от 16:30ч.

18.02.2020

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 18.02.2020г. от 12:00ч.

11.11.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 11.11.2019г. от 16:00ч.

07.11.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 07.11.2019г. от 17:30ч.

06.11.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 06.11.2019г. от 17:30ч.

05.11.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 05.11.2019г. от 17:30ч.

31.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 31.10.2019г. от 14:00ч.

26.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 26.10.2019г. от 17.00ч.

26.10.2019

Съобщение

ОТНОСНО СИГНАЛИ В ИЗБОРНИЯ ДЕН НА 27.10.2019г. ВЪВ ВРЪЗКА С НАРУШЕНИЯ НА ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС МОЛЯ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ:

 0885/897724         

 0885897717

22.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 22.10.2019г. от 17.30ч.

18.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 18.10.2019г. от 17.30ч.

17.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ

      ПРЕДПРИЕТИ Мерки от ОБЩИНА ХАСКОВО, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването   да гласуват в изборния ден 27.10.2019г.

 

 1. Избирателна секция № 263400079 (Клуб на инвалидите),

         адрес бул.’’България” № 164 - снабдена със специална рампа за достъп до помещението;

 

 1. За целия изборен ден ще бъде осигурен един микробус с падащ борд за транспортирането на избиратели с увредено зрение или слух, затруднения в придвижването или с друго увреждане до секцията.

 

 1. Заявките, от нуждаещите се да използват този транспорт, ще се приемат от дежурни на тел: 038/59 01 64 и 0886/500 771 от 07:00 ч. до 19:00 ч. в деня на изборите 27.10.2019 г. (и при евентуален втори тур на 03.11.2019 г.)

 

 1. Пред сградата, в която ще се помещава секция 263400079, ще бъдат осигурени три паркоместа - две за автомобили и едно за инвалидни колички.

 

 1. На входа на сградата ще бъде поставена табела, обозначаваща допълнителното предназначение на секцията.

 

 

02.12.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 02.12.2019г. от 15:00ч.

25.11.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 25.11.2019г. от 15:30ч.

17.11.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 17.11.2019г. от 13:00ч.

02.11.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 02.11.2019г. от 14:00ч.

27.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 27.10.2019г. от 20:40ч.

25.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 25.10.2019г. от 17.30ч.

24.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 24.10.2019г. от 17.30ч.

23.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 23.10.2019г. от 17.30ч.

21.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 21.10.2019г. от 17.30ч.

17.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 17.10.2019г. от 17.30ч.

16.10.2019

Съобщение

ОИК - Хасково уведомява всички членове на Секционни избирателни комисии на територията на община Хасково, че на 19.10.2019г. ще се проведе обучение в Бизнес център 1, зала "Недялка Симеонова" по следния график:

10:00 часа - членовете на СИК с номера от 001 до 111;

13:00 часа - членове на СИК с номера от 112-149.

ОИК - Хасково моли упълномощените представители на политическите партии и коалиции да информират предложените от тях членове на СИК за предстоящето обучение. 

14.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 14.10.2019г. от 17.30ч.

11.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 11.10.2019г. от 17.30ч.

11.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 11.10.2019г. от 17.30ч.

10.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 10.10.2019г. от 17.30ч.

08.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 08.10.2019г. от 17.30ч.

05.10.2019

Съобщение

До всички партии/коалиции ОИК-Хасково Ви моли да представяте замените в съставите на СИК  освен на  хартиен носител и  в следния EXCEL файл.

 

 

https://cik.is-bg.net/upload/110846/%D1%81%D0%B8%D0%BA.xlsx

04.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 04.10.2019г. от 17.30ч.

30.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 30.09.2019г. от 17.30ч.

28.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 28.09.2019г. от 13.00ч.

27.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 27.09.2019г. от 13.00ч.

26.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 26.09.2019г. от 17.30ч.

25.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 25.09.2019г. от 17.30ч.

24.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 24.09.2019г. от 17.30ч.

23.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 23.09.2019г. от 17.30ч.

20.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 20.09.2019г. от 17.30ч.

20.09.2019

Съобщение

ОИК-Хасково публикува актуален образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници и кметове на технически носител (в ексел/excel формат), който може да бъде изтеглен: тук 

https://cik.is-bg.net/upload/102396/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%282%29.xlsx

19.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 19.09.2019г. от 17.30ч.

19.09.2019

Съобщение

Съгласно писмо с изх. № 15-326/18.09.2019 г. на ЦИК публикуваме указания относно обработването и защитата на лични данни в изборния процес, със същите можете да се запознаете тук

17.09.2019

Съобщение

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ В ОИК

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18 от решението. Регистрирането на кандидатските листи се извършва от Общинската избирателна комисия – Хасково, по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, след представяне на:

 1. предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ от изборните книжа);
 2. предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони се подава едно общо предложение, като се вписват районите;
 3. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес на кандидата (Приложение № 64- МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;
 4. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

Регистрирането на кандидатските листи в Общинска избирателна комисия – Хасково,  се извършва от 17 септември до 17,00 часа на 24 септември 2019 г.  

Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински сьветници на технически носител (в ексел/excel формат), който може да изтеглите от тук: 

16.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 16.09.2019г. от 17.30ч.

15.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 15.09.2019г. от 17.30ч.

14.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 14.09.2019г. от 17.30ч.

13.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 13.09.2019г. от 17.30ч.

12.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 12.09.2019г. от 17.30ч.

09.09.2019

Съобщение

 

 ВАЖНО!!! ЗА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Централната избирателна комисия с Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г., определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от ТУК
 • Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от ТУК
09.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Хасково уведомява заинтересованите, че приемането на  документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Хасково ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. на адреса на комисията, а именно: г. Хасково, Бизнесцентър 1, бул. „Христо Ботев“ № 1, стая 315.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ОИК на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети е до 17,00 ч. на 16 септември 2019 г. и се извършва по реда на Решения № 936-МИ от 02 септември 2019 г. и № 937-МИ от 02 септември 2019 г. на Централна избирателна комисия.

 

09.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Хасково е насрочено  за 09.09.2019г. от 17.30ч.

04.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - гр. Хасково е насрочено за 05.09.2019г. от 17.30 часа

още съобщения

Календар

Решения

 • № 287-МИ / 27.02.2023

  относно: Прекратяване на правомощията на общински съветник от кандидатската листа на ПП“ДПС“ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата

 • № 286-МИ / 15.02.2023

  относно: Прекратяване на правомощията на общински съветник от кандидатската листа на ПП“ДПС“ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата

 • № 285-МИ / 13.01.2023

  относно: Прекратяване на правомощията на избран общински съветник, поради подадено заявление и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения