Общинска избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 277-МИ
Хасково, 17.11.2019

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител от ОИК-Хасково по Административно дело №1289/2019г.

На 14.11.2019г. в ОИК-Хасково е постъпила  призовка от Административен съд-Хасково за участие в открито съдебно заседание  по Адм.дело  №1289/2019г. на 18.11.2019г. от 15.00часа. със страни : Валентин К.Деливълчев срещу ОИК-Хасково.

 На основание чл.87, ал.1  ИК ОИК-Хасково :

 

РЕШИ:

 

     УПЪЛНОМОЩАВА адв.Венелин Карев Челебиев да  осъществява процесуално представителство в открито съдебно заседание  по Адм.дело  №1289/2019г. на 18.11.2019г. от 15.00 часа.

 

Председател: Пламен Стефанов Лечев

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 17.11.2019 в 13:30 часа

Календар

Решения

  • № 281-МИ / 18.02.2020

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

  • № 280-МИ / 02.12.2019

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

  • № 279-МИ / 29.11.2019

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения