Общинска избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 45-МИ
Хасково, 14.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на местна коалиция „ВОЛЯ“ (ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ) в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за кмет на кметство на Община Хасково.

Постъпило е заявление с вх. № 2/14.09.2019г. в 13:05 часа за регистрация (Приложение №45-МИ) на местна коалиция „ВОЛЯ“ (ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ)“, представлявана от Златко Лозев Костов в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за кмет на кметство на Община Хасково, както следва: Широка поляна- кметство, Гарваново – кметство, Въгларово – кметство, Клокотница – кметство, Стамболийски – кметство, Узунджово – кметство, Нова надежда – кметство, Гълъбец – кметство, Брягово – кметство, Динево – кметство, Криво поле – кметство, Елена – кметство, Малево – кметство, Книжовник – кметство, Корен – кметство, Маслиново – кметство, Войводово – кметство, Орлово – кметство, Мандра – кметство, Големанци – кметство, Долно Големанци – кметство, Зорница – кметство, Конуш – кметство, Тракиец – кметство, Козлец – кметство, Текето - кметство

Към заявлението са приложени изискуемите документи съгласно чл. 148, ал. 5 от ИК, а именно:

 

     1.Решение за образуване на местна коалиция от 12.09.2019г.;

 1. Образец от подписа на представляващия местната коалиция;
 2. Пълномощно от представляващия БСДП Йордан Ангелов Нихризов на Димитър Тодоров Янев;
 3. Пълномощно с изх. № 69/17.08.2019г. от Елена Нонева- председател на Политическо Движение Социалдемократи;
 4. Пълномощно от Веселин Марешки – председател и представляващ ПП „ВОЛЯ“.
 5. Удостоверение за банкова сметка.

            В заявлението е посочено пълното наименование на партията, което ще бъде изписано в бюлетината и адрес, телефон и лице за контакт.

Налице са изискванията на чл. 148, ал. 6 от ИК и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

            На основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.13 от ИК във връзка с Решение № 936-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК, ОИК Хасково

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА на местна коалиция „ВОЛЯ“ (ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ)  в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за кмет на кметство на Община Хасково.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Славея Георгиева Костадинова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 14.09.2019 в 17:52 часа

Календар

Решения

 • № 281-МИ / 18.02.2020

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

 • № 280-МИ / 02.12.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

 • № 279-МИ / 29.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения