Общинска избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 49-МИ
Хасково, 14.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ“ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за кмет на кметство Община Хасково.

Постъпило е заявление с вх. № 32/14.09.2019г. в 16:25 часа за регистрация (Приложение №44-МИ) на ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ“, представлявана от Лютви Ахмед Местан чрез Румен Боянов Райчев в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за кмет на кметство на Община Хасково, както следва: кметство Войводово, кметство Големанци, кметство Долно Големанци, кметство Зорница, кметство Козлец, кметство Криво поле, кметство Широка поляна, с. Въгларово, с. Маслиново.

Към заявлението са приложени изискуемите документи съгласно чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно:

 

  1. Пълномощно от представляващия ПП „ДОСТ“.

 

В заявлението е посочено пълното наименование на партията, което ще бъде изписано в бюлетината и адрес, телефон и лице за контакт.

Налице са изискванията на чл. 147, ал. 6 от ИК и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

            На основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.12 от ИК във връзка с Решение № 936-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК, ОИК Хасково

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ“, в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за кмет на кметство Община Хасково.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Славея Георгиева Костадинова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 14.09.2019 в 17:54 часа

Календар

Решения

  • № 281-МИ / 18.02.2020

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

  • № 280-МИ / 02.12.2019

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

  • № 279-МИ / 29.11.2019

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения