Общинска избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 52-МИ
Хасково, 14.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за кмет на кметство на Община Хасково.

№44-МИ) на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, представлявана от Красимир Дончев Каракачанов чрез Недялка Тошкова Иванова в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за кмет на кметство на Община Хасково за с. Мандра.

Към заявлението са приложени изискуемите документи съгласно чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно:

 

  1. Пълномощно от представляващия ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ.

            В заявлението е посочено пълното наименование на партията, което ще бъде изписано в бюлетината и адрес, телефон и лице за контакт.

Налице са изискванията на чл. 147, ал. 6 от ИК и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

            На основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.12 от ИК във връзка с Решение № 936-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК, ОИК Хасково

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за кмет на кметства на Община Хасково в с. Мандра.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Славея Георгиева Костадинова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 14.09.2019 в 17:56 часа

Календар

Решения

  • № 281-МИ / 18.02.2020

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

  • № 280-МИ / 02.12.2019

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

  • № 279-МИ / 29.11.2019

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения