Общинска избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 60-МИ
Хасково, 16.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на ПП „АБВ“/Алтернатива за Българското Възраждане/ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за общински съветници на Община Хасково.

Постъпило е заявление с вх. № 43/16.09.2019г. в 13:00 часа за регистрация (Приложение №44-МИ) на ПП „АБВ“/Алтернатива за Българското Възраждане/, представлявана от Румен Йорданов Петков чрез пълномощника Димчо Стоянов Гогов  в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за общински съветници.

Към заявлението са приложени изискуемите документи съгласно чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно:

  1. Пълномощно от 13.09.2019 г..

В заявлението е посочено пълното наименование на партията, което ще бъде изписано в бюлетината и адрес, телефон и лице за контакт.

Налице са изискванията на чл. 147, ал. 6 от ИК и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

            На основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.12 от ИК във връзка с Решение № 936-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК, ОИК Хасково

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА ПП „АБВ“/Алтернатива за Българското Възраждане/, в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за общински съветници на Община Хасково.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Пламен Стефанов Лечев

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 16.09.2019 в 18:12 часа

Календар

Решения

  • № 281-МИ / 18.02.2020

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

  • № 280-МИ / 02.12.2019

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

  • № 279-МИ / 29.11.2019

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения