Общинска избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 85-МИ
Хасково, 20.09.2023

ОТНОСНО: Определяне на броя на членовете на СИК в лечебни заведения и специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане и подвижни секционни избирателни комисии в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 7, във вр. с чл. 9, ал. 7, чл. 90 ал. 1 и чл. 92  Изборния кодекс, ОИК - Хасково

РЕШИ:

Броят на членовете на всяка секционна избирателна комисия в лечебни заведения и специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане,  да бъде  от 7 члена  включително председател, заместник-председател и секретар, а на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК), за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., които секции се откриват по реда, при условията и сроковете на Изборния кодекс, да бъде от 7 членове - включително председател, заместник-председател и секретар.

    

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Добромир Коев Якимов

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 20.09.2023 в 17:58 часа

Календар

Решения

  • № 351-МИ / 06.02.2024

    относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник от представителната група на ПП „Движение за права и свободи” в Общински съвет - Хасково, поради настъпила смърт на лицето и обявяване за избран следващия включен в листата за общински съветници на ПП „ДПС” кандидат

  • № 350-МИ / 05.02.2024

    относно: Вземане на решение от ОИК-Хасково за обжалване на Решение № 499 от 01.02.2024 година, постановено по Административно дело № 1200 / 2023 г. по описа на Административен съд – Хасково пред Върховен административен съд по реда на чл.459, ал.8 от ИК

  • № 349-МИ / 10.11.2023

    относно: Определяне на упълномощени членове на ОИК-Хасково, които да присъстват при отпечатването на чувалите от Местни избори 2023 г. пред Административен съд-Хасково.

всички решения