Контакти

Адрес

6300 град Хасково, ПЛ. ОБЩИНСКИ №1, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ХАСКОВО, ЕТАЖ ІІІ, СТАЯ 316

Контакти

Телефон: +359 38 603450

Председател: +359 38 603450

Факс: +359 38 603450

email: [email protected]

website: oik2634.cik.bg

Календар

Решения

  • № 467 / 20.12.2017

    относно: Вземане на решение за обяваване предсрочно прекратяване пълномощията на Стойчо Стоянов Стоев – кмет на с. Криво поле в община Хасково

  • № 466 / 04.07.2017

    относно: Вземане на решение по заявление с вх.№ 369/03.07.2017 г. от Татяна Тенева Георгиева за прекратяване правомощията й като кмет на кметство

  • № 465 / 17.05.2017

    относно: Вземане на решение по заявление с вх.№367/09.05.2017г. от Иво Тодев Конгалов за прекратяване правомощията му като общински съветник

всички решения