Общинска избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 466
Хасково, 04.07.2017

ОТНОСНО: Вземане на решение по заявление с вх.№ 369/03.07.2017 г. от Татяна Тенева Георгиева за прекратяване правомощията й като кмет на кметство

Постъпило е заявление с с вх.№ 369/03.07.2017 г. от Татяна Тенева Георгиева за прекратяване правомощията й като кмет на кметство с. Подкрепа на основание чл. 42, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

Предвид изложеното, следва правомощията на Татяна Тенева Георгиева като кмет на кметство с. Подкрепа да бъдат прекратени и издаденото й удостоверение да бъде обезсилено.

След проведеното гласуване, на основание чл. 87, ал.1, т.1 от ИК и чл. 42, ал. 4 във връзка с чл.42, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общинската избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

         Прекратява правомощията Татяна Тенева Георгиева като кмет на кметство с. Подкрепа

 

          Обезсилва издаденото удостоверение на Татяна Тенева Георгиева.

 

         

          Решението не подлежи на обжалване.

 

Председател: Пламен Стефанов Лечев

Зам. председател: Димитър Велев Димитров

* Публикувано на 04.07.2017 в 17:43 часа

Календар

Решения

  • № 467 / 20.12.2017

    относно: Вземане на решение за обяваване предсрочно прекратяване пълномощията на Стойчо Стоянов Стоев – кмет на с. Криво поле в община Хасково

  • № 466 / 04.07.2017

    относно: Вземане на решение по заявление с вх.№ 369/03.07.2017 г. от Татяна Тенева Георгиева за прекратяване правомощията й като кмет на кметство

  • № 465 / 17.05.2017

    относно: Вземане на решение по заявление с вх.№367/09.05.2017г. от Иво Тодев Конгалов за прекратяване правомощията му като общински съветник

всички решения